biuro(at)labdens.pl
+48 505 935 835; +48 695 931 407
Przemysł napojowy
Carbosan 150
CARBOSCAN 150

Analizator czystości CO2.
- monitorowanie jakości CO2 przed przyjęciem. Analiza próbki CO2 pobieranej z cysterny przed przepompowaniem do zbiornika. Monitorowane parametry: Siarka całkowita, dwutlenek siarki, siarczek karbonylu, węglowodowy aromatyczne, węglowodory całkowite, aldehyd octowy, amoniak, metan, metanol, etan, etanol, propan, tlenek węgla, para wodna, tlenek azotu, dwutlenek azotu,
Aquascreen
AQUASCREEN

System automatycznej inspekcji opakowań zwrotnych wody spożywczej o pojemności od 5 do 19 litrów. Wykrywanie resztek zanieczyczeń wewnątrz pojemnika takich jak: olej napędowy, benzyna, olej silnikowy, węglowodory, środki myjące, czyszczące w zakresie stężeń ppm oraz ppb. System umożliwia kontrolę do 4000 opakowań na godzinę.
POOLMASTER 100
POOLMASTER 100

System kontroli uszkodzeń mechanicznych butelek zwrotnych PET w procesie. Skan opakowań wiązką podczerwieni w celu wykrycia uszodzeń, rozwartwień, przetarć, rys itp. Pozwala odrzucić uszkodzone opakowania przed skierowaniem do napełnienia.
ALCOQUICK 4000
ALCOQUICK 4000

Analizator stężenia alkoholu w winie i innych napojach alkoholowych, także niskoalkoholowych (0,00 – 0,5 %vol). Opcjonalnie wyposażony w pomiar gęstości metodą oscylacyjną co pozwala na wyliczenie ekstraktu.

Pobierz broszurę PDF
Sortowanie odpadów tworzyw sztucznych
Powersort 200
POWERSORT 200

Automatyczny system sortowania rozdrobnionego PET. Dzięki ultroszybkim procesorom sygnałowym analizator wykonuje do 1 miliona pomiarów na sekundę co pozwala na sortowanie z wydajnością 2,4 do 3 ton materiału na godzinę. System oddziela czysty PET od innych tworzyw, dzięki czemu uzyskujemy jednorodny surowiec.
POWERSORT 360
POWERSORT 360

POWERSORT 360 wznosi recykling tworzyw na wyższy poziom. Pozwala na sortowanie z wydajnością nawet 10 ton na godzinę. Materiał wsadowy to płatki tworzyw o wielkości 15 do 75 mm. System rozpoznaje tworzywa ABS, PS, PC-ABS, PP, PVC, itp., potrafi również odsortować zanieczyszczenia jak np. kawałki drewna, gumy, szkła, kamieni i metali.
Analiza czystości gazów
CARBOSCAN 300
CARBOSCAN 300

Zaawansowany system monitoringu jakości CO2. Pozwala z jeszcze większą dokładnością wykrywać zanieczysczenia CO2, mające wpływ na jakość finalnego produktu jakim są np. napoje gazowane.
System wykrywa zanieczyszczenia CO2 takie jak: Siarka całkowita, dwutlenek siarki, siarczek karbonylu, węglowodowy aromatyczne, węglowodory całkowite, aldehyd octowy, amoniak, metan, metanol, etan, etanol, propan, tlenek węgla, para wodna, tlenek azotu, dwutlenek azotu a ponadto: fosforowodór, tlen (opcjonalnie), Benzen, toluen, xylen, etylen, butan, octan etylu, octan izoamylu, eter dimetylowy, propylen, siarkowodór, propanethiol, Nox
Przemysł drukarski
ALCOPRINT 4000
ALCOPRINT 4000

Modularny system precyzyjnego pomiaru i dozowania alkoholu w procesie druku offsetowego. Urządzenie dokonuje pomiaru stężenia alkholu a także steruje dozowaniem w celu osiągnięcia zadanego stężenia. Pozwala to ograniczyć zużycie alkoholu do niezbędnego minimum.
ADDIPRINT 4000
ADDIPRINT 4000

System precyzyjnego pomiaru i dozowania odczynników w procesie bezalkoholowego druku offsetowego. Urządzenie dokonuje pomiaru stężenia odczynnika, a także steruje dozowaniem w celu osiągnięcia zadanego stężenia. Pozwala to ograniczyć zużycie odczynnika do niezbędnego minimum.
SILCOPRINT 4000
SILCOPRINT 4000

System precyzyjnego pomiaru i rozcieńczania emulsji silikonowych w procesie druku offsetowego. Urządzenie dokonuje pomiaru stężenia emulsji, a także steruje rozcieńczeniem w celu osiągnięcia zadanego stężenia. Pozwala to na osiągnięcie powtarzalności procesu oraz ograniczyć zużycie emulsji do niezbędnego minimum.
OPTOSCAN 150
OPTOSCAN 150

Zwiększona efektywność ekonomiczna w drukach offsetowych o obniżonej zawartości alkoholu i bezalkoholowych dzięki precyzyjnemu pomiarowi i kontroli dodatków
Energetyka
SELECTA E200
SELECTA E200

Procesowy analizator gazu w oleju transformatorowym umożliwia wykrycie gazów w oleju co pozwala na wczesne wykrycie potencjalnej usterki i zapobieżenie skutkom kosztownej awarii. Analizator monitorując w sposób ciągły stan oleju transformatorowego wykrywa gazy tekie jak: CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C3H6, C3H8, i-C4H10, n-C4H10, H2.
Przydatne informacje
Kontakt
LabDens S.C.
ul. Fabryczna 85B
26-670 Pionki
NIP: 7962970900
REGON: 363653353
tel: +48 695 931 407
tel: +48 505 935 835
biuro(at)labdens.pl
Copyright © 2020 LabDens S.C. - wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Devilart